Software Request

Kính thưa tất cả,
Chúng tôi chấp nhận (các) yêu cầu phần mềm, nếu bạn muốn chúng tôi bẻ khóa / chia sẻ phần mềm bạn cần, vui lòng gửi cho chúng tôi một yêu cầu đầy đủ bằng cách điền vào mẫu sau. Do đó, chúng tôi đã quan sát thấy rằng người hâm mộ đang gửi cho chúng tôi các yêu cầu không đầy đủ, do đó, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin sau ít nhất để yêu cầu của bạn có thể được xử lý theo sau:

1. Hoàn thành tên phần mềm;

2. Phiên bản của phần mềm;

3. URL của phần mềm.

Vui lòng tránh gửi cho chúng tôi yêu cầu cho cùng một phần mềm nhiều lần. Cảm ơn vì đã hiểu.