Mestrelab Research Mnova 14.2.1 Build 27684 incl Crack

Nghiên cứu mestrelab mnova incl crack là một nhà phát triển và phân phối phần mềm cho tin học khoa học và phòng thí nghiệm, tập trung vào nghiên cứu và phát triển, nó đã công bố phiên bản mới của phần mềm MNOVA - đây là phiên bản mới nhất trong bộ cộng hưởng từ hạt nhân và xử lý dữ liệu LC / GC / MS, trực quan hóa, Mô phỏng, phần mềm dự báo, trình bày và phân tích có sẵn trên thị trường.
Giấy phép: Phần mềm chia sẻ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kích thước: 430 Mb.
HĐH: các cửa sổ
Cài đặt thế nào:
1). Hướng dẫn được bao gồm trong readme.txt nếu cần.
2). Đó là tất cả, được thực hiện và tận hưởng.Nghiên cứu mestrelab mnova incl crack
Ghi chú: sử dụng Winrar Crack. để giải nén phần mềm nếu cần.

Download Links of Mestrelab Research Mnova incl Crack

Torrent Download

MeStrelab Research Mnova 14.2.1 Build 27684 inc crack .torrentLeave a Reply