Serif Affinity Publisher 1.9.0.932 incl key

Publisher SERIF Affinity incey Chương trình này là một công cụ chuyên nghiệp lý tưởng để xuất bản và tạo bố cục của bất kỳ mức độ phức tạp nào do khả năng kết hợp văn bản, đồ họa và hình ảnh mong muốn, sau khi nhận được kết quả bạn có thể gửi nó để xuất bản. Nếu nghề nghiệp của bạn có liên quan đến việc tạo ra, nói, tạp chí hoặc áp phích, bất kỳ lời mời nào, báo cáo hoặc tiêu đề thư - phần mềm có thể là một trợ lý trung thành trong vấn đề này, cộng với có sự hỗ trợ của Nga, giúp đơn giản hóa công việc, cộng với bạn có thể nhận được một giao diện người dùng trực quan. Nếu bạn sử dụng các chương trình khác từ mối quan hệ trong công việc của mình, chúng có thể được tích hợp hoàn toàn với ứng dụng này.
Tóm lại - bạn là một nhà xuất bản chuyên nghiệp hoặc freelancer có lĩnh vực hoạt động xoay quanh khu vực này, sau đó tôi khuyên bạn nên tải xuống SERIF Affinity Publisher, ít nhất chỉ vì mục đích kiểm tra, chương trình được trình bày trong phiên bản mới nhất, bạn có thể Tải xuống nếu không có torrent chỉ từ liên kết dưới đây, điều này được cung cấp miễn phí, và kết quả là bạn có thể nhận được phiên bản làm việc và khóa / crack có thể giúp bạn chữa khỏi nhà xuất bản serif Affinity và sử dụng tất cả các tính năng của nó mà không có giới hạn thời gian.
Giấy phép : Phần mềm chia sẻ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kích thước : 508 MB
HĐH: Windows 7 SP1 + X64
Phiên bản: 1.9.0.932.
Cài đặt thế nào:
1). Hướng dẫn được bao gồm trong readme.txt nếu cần.
2). Đó là tất cả, được thực hiện và tận hưởng.Trình xuất bản SERIF Affinity 1.9.0.932 Incl Key [it.arpb.info]
Ghi chú: sử dụng Winrar Crack. để giải nén phần mềm nếu cần.

Download Links of Serif Affinity Publisher 1.9.0.932 incl key [it.arpb.info]

Torrent Download

SERIF Affinity Publisher 1.9.0.932 Incl Key .Torrent

0/5 (0 đánh giá)


Leave a Reply